czwartek, 13 stycznia 2011

Zapraszamy na Marsz Polskości w Katowicach


Na prośbę mieszkańców Śląska, Narodowe Odrodzenie Polski podjęło projekt MARSZ POLSKOŚCI. Inicjatywa wypłynęła oddolnie, ma na celu ukazanie, że w sercach ludzi tutaj mieszkających, Śląsk to Polska. Fundusze zgromadzone na cel pochodzą w całości z datków społecznych.

To oddanie hołdu tym, którzy w przeszłości swoje życie, czas i siłę poświęcili dla tego regionu, a w szczególności uczestnikom trzech Powstań Śląskich i bohaterskim obrońcom Katowic w 1939 roku.

To oddanie należnej wdzięczności tym wszystkim, którzy dzisiaj, każdego dnia poświęcają się w swoim codziennym życiu – górnikom, którzy z narażeniem życia zjeżdżają pod ziemię, żeby móc zapewnić byt swoim rodzinom; hutnikom, przedsiębiorcom, słowem wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem budują pomyślność małych ojczyzn i tej wielkiej – Polski.

To podziękowanie dla wszystkich bezimiennych Rodaków dających świadectwo słowom – Tu jest Polska.

22 stycznia 2011 r. w Katowicach odbędzie się MARSZ POLSKOŚCI (start: godz. 16:00, Pl. Wolności)

Jeżeli czujesz się Polakiem, musisz tam być!!!

Info z www.nacjonalista.pl